Huisregels

veiligheid, gedrag en aansprakelijkheid

De regels in het kort

 • Op het circuit vinden wedstrijden en/of trainingen met motoren plaats

 • Het betreden van dit terrein geschiedt op eigen risico

 • Het is niet toegestaan zich op die delen van de accommodatie te bevinden welke door de club zijn aangeduid als ‘verboden voor publiek’.

 • U mag zich, als toeschouwer of helper, niet bevinden op het circuit en/of in de veiligheidszones

 • Bij vrije trainingen kan het zijn dat er geen, of niet voldoende vlaggenisten op de baan zijn. U traint altijd voor eigen risico en dient zelf te letten op gevallen rijders of andere opstakels op de baan.

 • In geval van pech of als u valt op een onoverzichtelijke plek, dient u zichzelf eerst in veiligheid te brengen en de andere rijders te waarschuwen dat er gevaar dreigt.

 • Het bezit van een geldige KNMV of MON licentie is verplicht om te mogen rijden op de baan. Op verzoek van de organisator of overheidsinstantie moet u deze kunnen tonen.

 • Parkeren langs de baan en op andere schadegevoelige plaatsen is geheel voor eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club of de KNMV of de MON.

 • U kunt de eigenaar van de accommodatie, de organisator, een andere rijder of de KNMV of de MON niet aansprakelijk stellen voor enige schade die u oploopt door het aanwezig zijn op de accommodatie.

 • Je dient je plek schoon achter te laten bij vertrek

 • Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn.

 • Voor het gebruik van de accommodatie van M.A.C. De Kempenrijders is acceptatie van deze huisregels verplicht.

Acceptatie

Voor het gebruik van de accommodatie van M.A.C. De Kempenrijders is acceptatie van deze huisregels verplicht.

Deze kunt u indien van toepassing op het circuit invullen, maar kunt ze ook downloaden.
pdf